layunin ng pagmimina ng mga katanungan sa mga mina ng karbon