jc bersyon ng europa ay binasag ang mga kagamitan sa pagsuporta