bato pandurog foreman na nagbubuod ng mga halimbawa