anong uri ng makinarya ang ginagamit para sa paglabag malalaking bato