ang pinakamaliit na maliit na butil na nasira ng pangapandurog