ang papel na ginagampanan ng pagmimina sa pambansang ekonomiya