alluvial dry grizzly pagmiminakagamitan para sa gintong tanso o mineral